Bästa Fyra har åtagit sig att skydda din integritet. Bastafyra.se respekterar din integritet och tar din online-säkerhet på allvar. För att förse dig med de bästa produkterna, effektiv kundservice och uppdateringar i rätt tid registrerar vi en mängd information från ditt besök på vår webbplats. För att bättre skydda din integritet tillhandahåller vi meddelandet nedan som förklarar våra online-informationsrutiner. När du använder någon av våra tjänster (enligt definitionen nedan) eller skickar e-postmeddelanden till oss, kommunicerar du elektroniskt med oss. Vi kommer att kommunicera med dig elektroniskt på olika sätt, till exempel via e-post, text, genom att skicka e-postmeddelanden eller kommunikation på webbplatsen eller genom andra tjänster. För avtalsmässiga ändamål godkänner du att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig, såvida inte obligatoriska tillämpliga lagar specifikt kräver en annan form av kommunikation.
Bästa fyra sekretessmeddelanden
Tack för att du har besökt Bastafyra.se webbplats, enheter och annan programvara (tillsammans “webbplatsen”) (alla referenser till “oss” och “vår” hänvisar till Bastafyra.se). Vi respekterar din integritet och vill att du ska veta om sekretesspolicyn som vi har infört för att skydda din personliga information. Denna sekretesspolicy gäller alla våra tjänster, verktyg och produkter (inklusive via mobila enheter, mobilapplikationer eller mobiloptimerade webbplatser) (tillsammans “tjänsterna”) Om du har några frågor angående behandlingen av din personliga information, vänligen kontakta oss på ovanstående adress eller via e-post på bastafyra@gmail.com.

Vi hanterar personlig information direkt från dig som :
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Födelsedatum (i de fall vi mottagit den informationen)
Orderhistorik
IP-adress
Information om produkter och erbjudanden du visat intresse för
Information om din användning av Bästa Fyra webbplats

Vi samlar in personlig information på följande sätt:
Registrering och beställning: För att kunna använda vissa delar av denna webbplats eller beställa produkter måste alla kunder fylla i ett online-registreringsformulär med personlig information, inklusive men inte begränsat till, ditt namn, kön, leverans- och faktureringsadress (er), telefon nummer, e-postadress och finansiell information, som ditt kreditkortsnummer. Dessutom kan vi be om ditt hemland och / eller organisationens verksamhetsland, så att vi kan följa gällande lagar och förordningar. Denna information används för fakturering, orderhantering och intern marknadsföring samt för att kommunicera med dig om din beställning och vår webbplats.
E-postadresser: Flera platser på webbplatsen låter dig ange din e-postadress för ändamål inklusive men inte begränsat till: att registrera dig för gratis kampanjmeddelanden, begära meddelande när nya varumärken eller produktstilar anländer, eller registrera dig för vårt e-post nyhetsbrev.
Telefonnummer: Flera platser på webbplatsen låter dig ange ditt telefonnummer för ändamål inklusive men inte begränsat till: SMS-verifiering, registrering för gratis kampanjmeddelanden, begär meddelande när nya märken eller produktstilar anländer, eller registrerar dig för vårt SMS-nyhetsbrev. Vi lagrar din e-postadress och ditt telefonnummer tills du begär att vi tar bort den.
Produktrecensioner: Vi ber om en e-postadress och plats tillsammans med inlämning av alla produktrecensioner. Din e-postadress kommer att hållas privat, men din plats kommer att vara synlig för andra användare. All annan personlig information som du väljer att lämna in som en del av granskningen kommer att vara tillgänglig för andra besökare på webbplatsen.

Vi använder cookies och annan spårningsteknik för att automatiskt samla in information från dig:
Loggfiler:
• IP-adress (internetprotokolladress) för slutenheten som har åtkomst till vår webbplats;
• Internetadress för webbplatsen som hänvisar till vår webbplats (referrer-URL);
• Information om leverantören genom vilken åtkomst till vår webbplats sker;
• Namn på åtkomna filer och information;
• Datum, tid och varaktighet för åtkomst;
• Antal överförda data;
• Operativsystem och information om webbläsaren som används;
• Sidvyens status (t.ex. “Fråga lyckad”).

Uppgifterna lagras i loggfiler för att identifiera fel och av säkerhetsskäl (t.ex. för att undersöka försök till attacker) och raderas sedan. Loggfiler, vars ytterligare lagring är nödvändig för bevisändamål, utesluts från radering tills den slutgiltiga förtydligandet av respektive händelse kan överföras till utredande myndigheter i enskilda fall.

Hur använder Bastafyra.se min personliga information?
Intern användning: Vi använder din personliga information för att behandla din beställning och ge dig kundservice. Vi kan använda din personliga information internt för att samla in allmän information om besökare på denna webbplats, förbättra webbplatsinnehåll och layout, förbättra vår uppsökande verksamhet och marknadsföra våra tjänster.
Kommunikation med dig: Vi kommer att använda din personliga information för att kommunicera med dig om dina beställningar och vår webbplats. Alla kunder måste ange en e-postadress för att möjliggöra kommunikation med Bastafyra.se angående beställningar. Vi kan skicka ett bekräftelsemeddelande eller en sms-verifiering efter att du registrerat dig hos oss samt servicemeddelanden som behövs (till exempel tillfällig avstängning av tjänsten för underhåll.) Du kan också skicka din e-postadress eller telefonnummer för att begära avisering när vi får ett nytt varumärke, en produktstil eller en produkt eller för att registrera oss för vårt nyhetsbrev, SMS-nyhetsbrev och specialerbjudanden. Du kan när som helst avsluta prenumerationen eller välja bort framtida e-postmeddelanden

Hur länge lagrar vi din personliga information?
Vi behåller din personliga information för att möjliggöra din fortsatta användning av våra tjänster så länge som det krävs för att uppfylla de relevanta syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande, vilket kan krävas enligt lag, t.ex. för skatte- och redovisningsändamål, eller som annars kommunicerat till dig. Till exempel behåller vi din transaktionshistorik så att du kan granska tidigare köp (och upprepa beställningar om så önskas) och vilka adresser du har skickat order till och för att förbättra relevansen för produkter och innehåll vi rekommenderar.

Vilka val har jag angående Bastafyra.se: s insamling av min information?
Du kan alltid välja att inte lämna information, även om det kan behövas för att göra ett köp eller för att dra nytta av vissa funktioner på webbplatsen.

Du kan välja att:
* Korrigera eller uppdatera din personliga information
* Sluta ta emot e-post till din e-postadress
* Sluta ta emot SMS-meddelanden till dina telefoner
* Inaktivera ditt konto för att förhindra framtida köp via det kontot
* Blockera cookies på din dator för att sluta använda utvalda tjänster på webbplatsen

För att korrigera eller uppdatera din personliga information, logga in på Mina konton och skicka en begäran via online kundtjänst.

För att avsluta prenumerationen på e-postmeddelanden som du får från Bastafyra.se, följ länken för avbeställning längst ner i e-postmeddelandet och välj det alternativ som passar dig. Alternativt kan du logga in på Mina konton och välja det alternativ som passar dig.

För att avsluta prenumerationen på SMS från Bastafyra.se, logga in på Mina konton och välj det alternativ som passar dig.

För att blockera cookies på din dator kommer hjälpfunktionen i de flesta webbläsare och enheter att berätta hur du kan förhindra att din webbläsare eller enhet accepterar nya cookies, hur du får webbläsaren att meddela dig när du får en ny cookie eller hur du inaktiverar cookies helt och hållet. Eftersom cookies tillåter dig att dra nytta av vissa viktiga tjänster på webbplatsen, rekommenderar vi att du låter dem vara aktiverade. Till exempel, om du blockerar eller på annat sätt avvisar våra cookies kommer du inte att kunna lägga till varor i din kundvagn eller gå vidare till kassan eller använda någon av våra tjänster som kräver att du loggar in.

Bästa Fyra (890527-9066)
Bastafyra.se

Bildradiogatan 20
421 34
Göteborg, Sverige