1 Inledning

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi på BästaFyra behandlar dina personuppgifter, så att du ska känna dig trygg när du lämnar dessa till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt dina rättigheter.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på denna sida.

Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners i samband med ett erbjudande). Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy?

Välkommen att kontakta oss!


2 Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Bästa Fyra är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.


3 Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan komma att samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, beställer våra produkter, registrerar ett konto, returnerar produkter, eller kontaktar oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

 • Namn
 • Användarnamn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Personnummer, vid beställning mot faktura eller delbetalning, eller vid identifiering av kundbild
 • Ålder
 • Betalsätt
 • Betalningshistorik
 • Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer och produktspecifikation
 • Kundnummer
 • Köp- och användningshistorik (t.ex. vilka webbsidor du besöker och var på webbsidorna du har klickat)
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som kunden använder och dess inställningar, t.ex. språkinställning
 • Kreditscore från kreditupplysningar
 • IP-adress
 • Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med oss eller våra samarbetspartners)
 • Röstinspelning (samtycke lämnas/avslås vid samtliga samtal med vår Kundtjänst. Observera att röstinspelning kan komma att aktiveras av kundtjänstpersonal om en säkerhetsrisk uppstår, sådan inspelning kan komma att föras vidare till polis eller annan utredande myndighet)

 


4 Personuppgifter som samlas in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du nedan.

Källa för insamling:

Typ av personuppgifter:

Klarna

Bisnode

Din folkbokföringsadress

Bisnode

Kreditvärdighet


5 Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

Ändamål och laglig grund

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter. I tabellen nedan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.


Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna administrera din beställning

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi levererar din produkt eller tjänst (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans).
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.
 • Vi administrerar din betalning (i detta ingår också analyser av vilka betallösningar som vi kan erbjuda dig genom kontroll mot din betalningshistorik eller inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).
 • Vi kontrollerar din adress mot externa källor, t.ex. Klarna eller liknande.
 • Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Köpvillkoren som du har accepterat

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

10 år


Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna marknadsföra oss och våra produkter och tjänster

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi visar relevanta produktrekommendationer eller liknande åtgärder.
 • Vi förenklar din användning av våra tjänster, t.ex. genom att spara dina shoppinglistor/önskelistor eller ditt valda betalsätt för göra dina framtida köp smidigare eller påminna dig om kvarglömda/övergivna varukorgar.
 • Vi skickar erbjudanden från samarbetspartners.
 • Vi genomför generella kampanjer eller skickar generella erbjudanden och inbjudningar till event.
 • För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina eller andra kunders uppgifter. Läs mer om detta i punkt 7.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster.

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår direktmarknadsföring. Kom ihåg att om du inte vill invända mot vår marknadsföring helt och hållet så kan du alltid välja i vilken kanal som du vill ta emot vår marknadsföring.

Har du skapat ett konto hos oss? Då gäller informationen i punkt 6 istället.

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

Kundanalysdata sparas i 1 år.


Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna genomföra och administrera deltagande i tävlingar och event

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi kommunicerar med dig som deltar i våra tävlingar när det behövs för tävlingens genomförande.
 • Vi utser vinnare och förmedlar vinster som gäller för tävlingen.
 • Vi kommunicerar med dig innan och efter ett event. I dessa fall kan vi skicka bekräftelse på anmälningar, information om eventet som du behöver veta om, frågor eller utvärderingar.
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Vårt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera våra tävlingar och event.

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

1 år


Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna administrera kundtjänstärenden

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon eller i digitala kanaler.
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.
 • Vi utreder dina klagomål- och supportärenden. Ett supportärende kan t.ex. gälla teknisk support.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna administrera ditt kundtjänstärende.


Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna uppfylla krav i rättsliga förpliktelser

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

För att uppfylla krav i rättsliga förpliktelser.

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

10 år


Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi gör våra tjänster mer användarvänliga.
 • Vi tar fram underlag för att kunna förbättra vårt företag genom att utvärdera, effektivisera och planera lager, inköp, lagerhållning och leveranser eller utveckla vårt sortiment.
 • Vi ger dig och andra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment, t.ex. genom kund- och marknadsundersökningar.
 • Vi tar fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och för besökarna/kunderna generellt. Läs mer om detta i punkt 7.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för att vi ska bli bättre, mer resurseffektiva och säkra. Dessutom vill vi göra det enklare och mer säkert för dig att använda våra tjänster, produkter och system.

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

10 år


Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi utreder och förhindrar bedrägerier eller andra lagöverträdelser, t.ex. genom incidentrapportering eller legitimering vid förbetalda ordrar.
 • Vi vidtar åtgärder för att förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor.
 • Vi vidtar åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla/använda säkra produkter och förhindra brott.

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

1 år


6 Information för dig som har registrerat ett konto

Det ska löna sig att vara kund hos oss. Registrerar du dig kommer du därför att få ytterligare förmåner och erbjudanden från oss. Detta betyder att vi kommer anstränga oss extra mycket för att se till att dina förmåner och erbjudanden anpassas särskilt till dig. Utan personuppgifter har vi inte möjlighet att skapa eller administrera din kundbild, och kan då alltså ej vara registrerad hos oss.

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna registrera och administrera din kundsida

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi behandlar personuppgifter för att erbjuda dig en kundsida och du kan alltid uppge någon av de uppgifter som finns registrerade i din kundbild för att registrera dina köp.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Avtalet som vi har ingått med dig om konto på bästafyra.se (villkoren).

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

Personuppgifter knutna till kundbilden i websidan sparas till dess att du avslutar kontot.


Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna administrera ditt konto

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi behandlar de personuppgifter som krävs för att kunna registrera dig som kund.
 • Vi skapar ett kundkonto till dig på vår webbplats

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Avtalet som vi har ingått med dig om konto på bästafyra.se (villkoren).

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

Personuppgifter knutna till kundbilden i websidan sparas till dess att du avslutar kontot.


Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna lämna förmåner och erbjudanden till dig

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi erbjuder dig förmåner i form av rabatter på produkter och frakt, generella och personliga erbjudanden, prioriterad logistikhantering.
 • Vi skickar ut vårt nyhetsbrev till dig enligt vad som framgår av punkt 5 i våra villkor.
 • Du har möjlighet att se dina kvitton digitalt när du loggar in på Mina sidor.
 • För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina eller andra kunders uppgifter. Läs mer om detta i punkt 7.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Avtalet som vi har ingått med dig om konto på bästafyra.se (villkoren).

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

Personuppgifter knutna till kundbilden i websidan sparas till dess att du avslutar kontot.


Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna ge dig en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi kan komma att ge dig ett personligt anpassat innehåll, t.ex. genom att visa relevanta produktrekommendationer, skicka intressebaserade artiklar, ge förslag på shoppinglistor eller andra liknande åtgärder för att göra din användning och upplevelse av våra tjänster så bra och smidig som möjligt.
 • Vi gör det möjligt för dig att betygsätta, recensera och ställa frågor om produkter på vår hemsida.
 • Vi förenklar din användning av våra tjänster, t.ex. ger dig möjlighet att spara produkter i önskelistor som du sedan kan dela med nära och kära eller spara ditt valda betalsätt för göra dina framtida köp smidigare eller påminna dig om kvarglömda/övergivna varukorgar.
 • För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina eller andra kunders uppgifter. Läs mer om detta i punkt 7.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Avtalet som vi har ingått med dig om konto på bästafyra.se (villkoren)..

Så här länge sparar vi dina uppgifter:

Personuppgifter knutna till kundbilden i websidan sparas till dess att du avslutar kontot.


7 Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra leveranser, serviceärenden, betallösningar, IT-system eller lagring av personuppgifter (molntjänster). Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

 • Transportföretag som ShipLink, Postnord, DHL, Best Transport, BudBee, Airmee eller PEX.
 • Myndigheter som Skatteverket eller Polismyndigheten.

8 Kom ihåg dina rättigheter!

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas. Om du har ett användarkonto hos oss har du möjlighet att själv gå in och uppdatera dina uppgifter, se dina kvitton, orderhistorik och returärenden. Observera dock att kontot är personligt och kan ej överlåtas till någon annan.

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring och automatiserat beslutsfattande)

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post.

Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

Din rätt till dataportabilitet

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.


9 Intresseavvägning

BästaFyra kan komma att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I den bedömer vi att det berättigade intresset av behandlingen väger tyngre än ditt intresse och grundläggande rättigheter av att inte få dina uppgifter behandlade. Dessa framgår i tabellerna ovan. Om du vill veta mer om vår bedömning är du välkommen att kontakta oss.

Shopping cart0
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0